k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#127

17. 9. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je tu sobota! Krásný to den! Trochu to ze­struč­ním. Kdysi dávno mi přišel mail od jis­tého J.B. a ten si všiml, že v žeb­říčku mých PC-her­ních ob­lí­benců se vy­sky­tuje jakási X-COM:Apo­ca­ly­pse a po­žá­dal mě jestli bych ne­se­psal jakýsi souhrn tipů a rad pro hru. A je­li­kož mám tyhle staré hry rád a něco po­dob­ného jsem chys­tal, tak jsem se na to vrhnul a stvo­řil souhrn po­znatků ohledně X-COM:Apo­ca­ly­pse. Říkáte si, že jsem blázen, plácat se v ta­ko­vých vy­ko­páv­kách, ale je v tom tolik nos­tal­gie, že prostě nemůžu odolat.

Jo a ně­které z po­ví­dek minule avi­zo­va­ných tady jsou těsně před do­kon­če­ním a za­čí­nají fi­ni­šo­vat. Takže už příště! Těšte se.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz