k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#125

12. 9. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Moje ne­schop­nost napsat nový úvod­ník do­sáhla vr­cholu. Pět měsíců jsem nutil ná­vštěv­níky koukat na jeden úvod­ník. Ale s tím je teď konec, napsal jsem nový a ne­ob­vykle dlouhý kousek v němž se vracím ke ko­ře­nům a smyslu K47čky. Ší­len­ství je opravdu na prodej. Tolik k novému úvod­níku.

A pak jsem vy­ro­bil další kus ko­mik­so­vého stripu 669. Třetí díl je na světě a moje fak­to­ri­á­lová soutěž stále nemá vítěze.

Na­ko­nec tu mám jednu mi­zer­nou báseň s názvem Barbed wire. Když jsem ji psal bylo mi mi­zerně na duši a po­sléze i mi­zerně na těle. Měl jsem ne­sku­teč­nou chuť něco tvořit, ale cítil jsem, že nemůžu, že to prostě nejde. A právě Barbed wire je zá­zna­mem této tvůrčí křeče.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz