k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#124

29. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Haló haló, hlásím se z cen­t­rály K47in­dustries. Za okny je slunný den, nebe bez mráčků, prázd­niny končí a já ak­tu­a­li­zuji.

Vzpo­mí­náte na Si­mu­trans? Ně­ko­lik ak­tu­a­li­zací zpátky jsem o ní psal a hlásil jako divoký. Hledal jsem na netu a ob­je­vil novou verzi a napsal tento osvě­tový článek: Si­mu­trans 86.07.2 – první dojmy. Jak se v něm píše hra se vyvíjí ob­rov­ským tempem a nové verze vy­chá­zejí mi­ni­málně tři­krát mě­síčně a v každé je něco navíc, něco vy­lep­še­ného, něco skvě­lého. Právě tohle se mi na Si­mu­trans líbí, není fi­nální, pořád se vyvíjí a zlep­šuje. Ve fi­nální verzi to bude vy­chy­taný ul­ti­mátní trans­portní tycoon s ne­sku­teč­nou škálou mož­ností.

Na­vi­gace je trochu so­fis­ti­ko­va­nější a proto si po­služte malou ná­po­vě­dou. Ve zdejší sekci Si­mu­trans jsou odkazy na všechny lo­kální články (ten nový ne­vy­jí­maje) i ně­ko­lik uži­teč­ných linků do světa. V sekci PC hry je nový člá­ne­ček za­hr­nut a taky se dá od­tam­tud dostat na všechny zdejší re­cenze i články o Si­mu­trans.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz