k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#122

14. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes jen tak bles­kově:

I. Pro­vedl jsem drobné ko­rekce po­vídky Motor. Však to znáte: ně­ko­lik obratů a pár chyb, ale pořád je to málo a chtělo by to mnohem roz­sáh­lejší opravy, které by po­vídku trochu uhla­dily.

II. Report vý­stavy Mimo dobro do­pl­něn o ně­ko­lik ukázek Gi­ge­ro­vých obrazů a ko­lonku „odkazy“.

III. Pro­ve­dena re­ge­ne­race (úprava formy, nikoli obsahu) po­ví­dek Náhoda nebo osudKonec?.

To je pro dnešek vše. Příště se uvi­díme u dal­šího po­kra­čo­vání stripu 669.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz