k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#121

10. 8. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak jsem včera sli­bo­val, tak dnes činím. Lo­kální ne­do­sta­tek nálady se nějak na­pra­vil a já vám před­klá­dám za­čá­tek re­portu o vý­stavě děl HR Gigera, která nesla jméno Mimo dobro.

Report zatím ob­sa­huje jen ma­linko textu, ně­ko­lik fotek přímo z vý­stavy a ně­ko­lik ukázek Gi­ge­ro­vých obrazů. Do příště roz­ší­řím report, do­pl­ním další ob­rázky a opat­řím je po­pisky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz