k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#114

28. 5. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Malé noční pa­nop­ti­kum při­chází na scénu! (fan­fáry) Po­slední dobou tak často, až mě to trochu děsí.

Ale nicméně (ni­cvíce) teď pro­bíhá taková re­ne­sance K47čky. Ak­tu­a­li­zace každou druhou noc, hrnu to na net bul­do­ze­rem (tolik toho je) a jede to pořád dál.

Dne 23. května přesně o půl­noci (teď nevím, jestli to byla ta první nebo druhá) jsem s velkou slávou zve­řej­nil návod pro hru Si­mu­trans, kon­krétně po­jed­ná­va­jící o pře­pravě ces­tu­jí­cích. Zahrál jsem si zase (0:00 – 2:30), nové nápady na­vští­vili mojí hlavu a tak jsem návod roz­ší­řil. Už je to celkem po­řádný žvanec textu, tak hurá do toho!

Ale to není všechno. Po­slední dobou se snažím na­vá­zat přá­tel­ství s jinými osob­ními weby, pár jsem jich kon­tak­to­val a už se událo první spo­jení přes ikonu. A blýská se na lepší časy.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz