k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#110

6. 5. 2005 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Pře­devčí­rem pro­běhl zápas zá­stupců strá­nek K47in­dustries (Kaja47) a so-cool.ehm.cz (So-cool) v dál­ko­vých piškvor­kách (dál­ko­vých proto, že pro­bí­haly ne vzdá­le­nost cca jeden a půl metru a na­vi­gace se usku­teč­ňo­vala pomocí sou­řad­nic). K47in­dustries zatím vede 3:2 na sety, ale stále není vše roz­hod­nuto. Další zápas pro­běhne prav­dě­po­dobně příští středu. Zde je ko­men­to­vaný záznam celého utkání.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz