k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#11

16. 4. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ko­nečně je roz­hod­nuto o ko­neč­ném a fun­gu­jí­cím pro­ve­dení, což je velký přínos. Taky je hodně dobrý, že jsem zkon­ver­to­val gra­fiku do po­u­ži­tel­ného pro­ve­dení a for­mátu. Teď už nic ne­brání ma­xi­málně rych­lému roz­voji, teda kromě re­dak­torů kteří ne­chtějí nikdy nic ode­vzdat v čas :)

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz