k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

#109

2. 5. 2005 — k47 (CC by-nc-sa)

Štoky je tu s námi! I když není vidět, pořád něco kutí a dělá (tedy ale­spoň doufám :-). Kaž­do­pádně se ozval a poslal text k písni, kterou nazval Pojď a zavři oči. Text už poslal, me­lo­die je už na­psaná a em­pétrojky se můžeme dočkat záhy. Ale­spoň tak nějak jsem to ze Što­kyho mailu de­šif­ro­val (doufám že správně). Mj. zatím je ten text za­řa­zen v ka­te­go­rii poezie, kam teda tak úplně ne­patří.Texty pís­ni­ček už tu jsou dva, tak by snad mělo smysl zřídit další ko­lonku. Co vy na to?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz