k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

#108

26. 4. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Začetl jsem se do svých sta­rých po­ví­dek (impulz mi k tomu dal hlavně Unable) a docela mě vy­dě­sila velká kon­cen­t­race pra­vo­pis­ných chyb (asi jsem v té době neuměl česky). Můsí se to změnit, chyby musí pryč. Jako první jsem si vzal na mušku po­vídku Po­stin­dustrial. Opra­vil jsem mnoho chyb pra­vo­pis­ných a taky musel být upra­ven sloh do či­tel­něj­šího pro­ve­dení. Teď už je to lepší. A jen tak na okraj: při čtení pasáže o zá­vě­rečné fázi pro­hlídky mě celkem mra­zilo v zádech. Myslím, že by bylo pů­so­bivé, kdyby se po­dobná vý­stava někde někdy konala. Jestli nevíte o co jde tak čtěte.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz