k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#106

15. 4. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Jak se stalo v po­slední době zvykem, tak každá ak­tu­a­li­zace se ale­spoň čás­tečně týká hry Si­mu­trans. Ani dnes tomu není jinak. Re­cenze této hry byla roz­ší­řena o po­znatky z nové verze hry (v0.86.0.3). Račte vstou­pit do sekce PC hry

Ale to by bylo trochu málo a tak ještě při­ha­zuji další kousek ne­do­kon­če­ného románu Po­li­bek na roz­lou­če­nou.

PS: Dneska jsem začal po­slou­chat nové album Vy­psané fixy Krása ne­smírná. No celkem to hrálo cca 8 hodin čis­tého času a pořád nemám dost. Vážně skvělé. Ale nejvíc ně do­stala pís­nička Sa­mu­raj­ské meče, to je teprve síla! To jen tak na okraj.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz