k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#105

11. 4. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Při­chází posel dob­rých zpráv. Dnes 3 noviny:

1) Do­pl­nil jsem 2. ka­pi­tolu po­vídky Jak se kalila ocel. Zatím je to docela málo, ale další jsou na cestě.

2) Sešit chemie mi nedal a vy­vrh­nul další díl Chem­komu.

3) Moje fas­ci­nace hrou Si­mu­trans stoupá ne­u­vě­ři­telně vysoko a tak po­druhé do­pl­ňuji re­cenzi o nově nabyté po­znatky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz