k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#104

8. 4. 2005 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes bude taková ma­ličká ak­tu­a­li­zace. Jak jsem minule sli­bo­val, tak dnes při­ná­ším roz­ší­ření re­cenze fre­e­wa­rové hry Si­mu­trans o ně­ko­lik ob­rázků a krátké do­pl­nění článku o in­for­mace o nové verzi.

Ve čtvr­tek na hodině chemie jsem dostal nápad. Dneska jsem ho zre­a­li­zo­val a vylezl z toho Chem­kom: che­mický komiks. Možná tomu ne­bu­dete ro­zu­mět, ale vězte, že to má děj i pointu. Přeji rychlý in­ter­net a málo virů.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz