k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#102

2. 4. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dnes mám pro vás jen jedno prosté sdě­lení. Po­slední ak­tu­a­li­zace pro­běhla před sedmi dny. Co se od té doby dělo? Jsem takový věčný HTML/css šťou­ral a tak na strán­kách pořád něco vy­lep­šuju. Někdy do­rob­nosti, jindy zá­važné věci. A tak se děje i v těchto dnech. Zase K47čku pře­dě­lá­vám. Bude to mít vážný dopad na vzhled a hlavně rych­lost, která by se měla (hlavně v In­ter­net Ex­plo­reru) zvět­šit. Ak­tu­a­li­zaci obsahu nechci dělat do sou­čas­ného stavu, vše bych musel znova udělat nanovo, takže příště.

Těšit se můžete také na můj nově při­pra­vo­vaný pro­jekt. Po­drob­nosti pro­zra­dím v pravý čas.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz