k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

#101

25. 3. 2005 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Před ně­ko­lika ho­di­nami jsem se vrátil z ně­ko­li­ka­den­ního pobytu „mimo“ a jsem celkem una­vený, takže dnes jenom stručně. Štoky mi už kdysi dávno poslal ve­se­lou bás­ničku z pro­středí ge­o­de­tické školy Běžná praxe. Ne­chtělo se mi ji zve­řej­nit, pro­tože byla celkem spe­ci­a­li­zo­vaná a široké masy by ne­po­ba­vila. Ale pře­četl jsem si jí znovu a ten­to­krát jsem ne­o­do­lal, musí jít do světa, je prostě dobrá.

A taky jsem tak nějak mi­mo­cho­dem spáchal tu ikonku, kterou si můžou zá­jemci umís­tit na své stránky a lákat tak novou krev ke mně (sa­mo­zřejmě na oplátku hodím ke mně jejich ikonku).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz