k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS
««« »»»

#100

17. 3. 2005 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Dnes při­ná­ším výzvu: kdo může, po­možte (viz index 2.od­sta­vec). Nějak nám to tu chcípá, ale oži­vu­jící in­jekce doufám brzy při­ve­zou.

Štoky už dlouho nic ne­po­slal, tak si musíte vy­sta­čit s mojí „poezií“. Dnešní pří­spě­vek nese název Tichý most. Jde o ne­rý­mo­vaný (u mě to ani jinak nejde) příběh z ne­da­leké bu­douc­nosti bez klidu a sou­kromí.

Taky jsem vy­pro­du­ko­val jeden strip (krátký ko­mi­xový příběh na ně­ko­lik ob­rázků) Cesta do duše ší­lence & zase zpátky – Denní cyklus (1,2,3). Je to jenom takový ex­pe­ri­ment, ještě uvi­díme co se z toho vy­klube.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz