k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Robotický RAZR - návod

15. 11. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Po­drobný popis tvorby koláže/mon­táže OBEY RAZR (nutná sou­část ode­vzdávky úlohy z MGA).


Vý­sle­dek je zde (Ro­bo­rický RAZR).

pů­vodní sou­bory:

postup

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz