k47.cz
mastodon twitter RSS
bandcamp explorer

Odkud jsou návštěvníci 4chanu

14. 7. 2012 (před 10 lety) — k47 (CC by)

Před nějakou dobou se na 4chanu u postů objevily vlaječky signalizující země odkud pocházejí jednotliví posteři. Bohužel se to týká jenom boardů /int/ a /sp/. Ale i přesto jde o zajímavou informaci.

Chanminer pochopitelně tato data zachytil a teď nastal čas je zanalyzovat.


4chan /int/

/int/ je mezinárodní board 4chanu. Diskuze vedené v cizích jazycích tu není jenom tolerována, ale doporučována.

Zastoupení anglicky mluvících zemí není zas tak veliké (asi jenom 40%). Z neanglických zemí dominuje Mexiko, Francie, Německo, Brazílie, Španělsko a Polsko.


4chan /sp/

/sp/ je board o sporu, který by měl reprezentovat běžnou populaci 4chanu o něco lépe než mezinárodní /int/.

Jenom USA má zastoupení skoro 60%, anglicky mluvící země pak přes 80%.


krautchan.net /int/

Ještě pro srovnání přihodím složení návštěvníků z /int/ boardu německého chanu krautchan.net, který vlaječky ukazuje už od nepaměti.

Jak je vidět, krautchan /int/ je silně erocentrický. Z USA sem chodí jenom 14.6% návštěvníků, anglicky mluvící země pak mají zastoupení jenom 27%.


PS: Pro vygenerování grafů jsem použil tenhle skript.

píše k47, ascii@k47.cz