k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

OBEY RAZR! - návod

15. 11. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Po­drobný popis tvorby koláže/mon­táže OBEY RAZR (nutná sou­část ode­vzdávky úlohy z MGA).


Vý­sle­dek je zde (OBEY RAZR).

pů­vodní sou­bory:

postup

Všechny edi­tace jsem pro­vá­děl v pro­gramu Pho­to­shop 7, ale mělo by být možno (až na práci s textem) pro­vá­dět ví­ce­méně stejně i v edi­toru Gimp.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz