k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Nobelovu cenu za (doplňte) dostal (doplňte). Svět je překvapen

10. 10. 2009 (před 10 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Je čas na trochu srandy


  1. Jděte na iDnesí článek o no­be­lovce.
  2. Do ad­res­ního řádku zko­pí­rujte a od­klep­něte tento kód: javascript:document.body.contentEditable='true'; document.designMode='on'; void 0
  3. Stránku pak budete moci li­bo­volně upra­vo­vat.
  4. Udě­lejte to nej­horší, udě­lejte print­screen a ukažte vý­sledky na twit­teru jako tweety tagem #no­bel­fun nebo tady jako ko­men­tář.
  5. ???
  6. PROFIT
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz