k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Drogy

— k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(Ta­bulka drog, účinky a pro­jevy pře­dáv­ko­vání)

Sku­pina látekNázevZá­vis­lost psy­chickáZá­vis­lost fy­zickáPo­třeba zvy­šo­vání dávekMožné účinkyPro­jevy pře­dáv­ko­vání
sti­mu­lačníper­vi­tinvysokáje možnáanocel­ková sti­mu­lace, po­vzbu­zení, ex­ci­tace, eu­fo­rie, pocit zvý­šené fy­zické a psy­chické vý­ko­nosti a vní­mání, em­pa­tie – zvý­šená schop­nost vcítit se do pro­blémů a pocitů ostat­ních, ne­spa­vost, roz­ší­řené zor­nicepokles tě­lesné tep­loty, ha­lu­ci­nace – pa­ra­no­idní psy­chóza, křeče, MOŽNÉ ÚMRTÍ!
kokainvysokáje možnáano
crackvysokáje možná
ecstasyje možná
fe­n­me­tra­zin
opiáty
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz