k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

H. P. Lovecraft

20. 11. 2014 (před 7 lety) — k47 (CC by)

Jak jsem se před ně­ja­kou dobou zmínil, v po­sled­ních týd­nech pro­ni­kám do života a díla H.P. Lo­vecrafta a jeho hororu a hrůzy, které do­ká­zal tak de­li­kátně a plí­živě na­vo­dit, a musím říct, že to není vůbec jed­no­du­chá cesta. Starý H.P. toto totiž napsal hodně. Za­tra­ceně hodně. Na­štěstí se všechny jeho po­vídky a novely dají bez vět­ších potíží najít na in­ter­netu a na­prostá vět­šina z nich i ve formě au­di­ok­nih.


No a abych v tom měl po­řá­dek, našel jsem odkazy na (skoro) všechny Lo­vecraf­tovy spisy ve formě zvu­kové a z těchto se­sta­vil ná­sle­du­jící seznam. Konec konců já se ne­sna­žím o nic men­šího, než (jako vždycky) pře­číst celého Lo­vecrafta.

Jo a pokud chcete začít po­slou­chat, pusťte se do toho od konce. Kusy jako The Shadow Out of Time, The Haun­ter of the Dark, The Dunwich Horror, The Call of Cthulhu nebo The Rats in the Walls jsou podle mého názoru lepší než to, co H.P. psal na za­čátku své ka­ri­éry.


píše k47 & hosté, ascii@k47.cz