k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 11/201513. 11. 2015

Třináctý den NaNoWriMa bůh napsal tisíc slov o výstavě šokujících aktů


Le­tošní Na­NoWriMo je nějaké divné. Už tři­náctý den v kuse stíhám denní limity. celý článek →
8. 11. 2015

NaNoWriNo, sedmý den, rychlá aktualizace


Sedmý den Na­NoWriNa je za mnou, stále na čas a stále s malým před­sti­hem. Minule jsem za­ta­jil, že věc, kterou píšu, se jme­nuje Měl­činy a kromě té věci se soudem se So­kra­tem a ka­že­ním mlá­deže má být or­ga­ni­zo­vána jako sedm ka­pi­tol, kdy každá končí velkým ve­čír­kem. Mo­men­tálně mám… celý článek →
6. 11. 2015

NaNoWriMo - pátý den s náskokem


I letos jsem se po šesté pustil do Na­NoWriMa – ce­lo­svě­tové výzvy, jejíž účast­níci se za lis­to­pad snaží napsat román o 50000 slo­vech. Co tento rok od­li­šuje od vět­šiny před­cho­zích pokusů, je fakt že teď stíhám. Každý večer si sednu k po­čí­tači a vstanu, až když dopíšu denní kvótu… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz