k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/201426. 9. 2014

Tři minuty filosofie po každém jídle


Musím se při­znat k jedné věci: To nej­lepší, co jsem za ně­ko­lik po­sled­ních měsíců ob­je­vil na You­Tube je bez nejmen­ších po­chyb­ností série Three Minute Phi­lo­so­phy. Aus­tra­lan, který ji tvoří, v každém videu, osvětlí fi­lo­so­fii, práci a život jed­noho z nej­vět­ších mys­li­telů od doby… celý článek →
22. 9. 2014

Proč bychom se (ne)měli bát online sledování


Není to tak dlouho, co jsem na­ra­zil na roz­to­milý člá­ne­ček na blogu Kasper­ski Labs na­de­psaný: Why we should not be afraid of being watched while online (článek byl velice rychle stažen, ale za­cho­vala se ar­chivní kopie). Text vy­jme­no­vává důvody, proč se nemáme bát zve­řej­ňo­vání naší… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz