k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/201425. 1. 2014

Strach a hnus v Silicon Valley


Jestliže pokrok při­nesl ně­ja­kou změnu, pak to byla hlavně rych­lost změny sa­motné. Všechno se mění až ne­bez­pečně rychle a právě proto každý text svojí ná­la­dou od­po­vídá době svého vzniku a vždycky je pro­ble­ma­tické se vracet k ro­ze­psa­ným kusům, které ležely na dně ar­chivů a dlouho… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz