k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/201323. 1. 2013

Bradburyho rady, detektivky & realizace, že už je rok 2013


Ray Brad­bury říkal, že každý za­čí­na­jící spi­so­va­tel by měl napsat jednu po­vídku týdně a ne­u­ží­rat se, že zatím ne­do­sa­huje vysně­ných kvalit nebo nemá za­mýš­lené umě­lecké vy­znění (přesně v duchu této rady), pro­tože když v této rutině vytrvá jeden rok, tak se v psaní zlepší na­to­lik,… celý článek →
14. 1. 2013

Podobnost se skutečnými událostmi je čistě náhodná


Jak už jsem se kdysi dávno mezi řečí zmínil, dopsat ně­které po­vídky trvá dlouho. Věci se prostě za­staví, text uložím k ledu a pak se ho ně­ko­lik mi­lé­nií ani ne­do­tknu. Ně­které po­vídky jsem začal psát během po­slední doby ledové (Město #2 a Město #3). Jiné mají to štěstí, že v jejich… celý článek →
10. 1. 2013

Serializace konceptů


Když občas za­břednu do trans-hu­ma­nis­tic­kých úvah, pořád mi v hlavě vrtá jedna otázka: je možné někomu sdělit nějaký abs­traktní kon­cept, aniž bychom tento kon­cept museli po­jme­no­vat slovy, vy­já­d­řit gra­ficky nebo ma­te­ri­a­li­zo­vat jiným pro­střed­ní­kem? Bylo by možné kon­cept… celý článek →
8. 1. 2013

20012 - ale jo, zas tak zlý to nebylo


Uká­zalo se, že na le­to­šek plá­no­vaný konec světa měl jeden zá­sadní ne­do­sta­tek a to, že se mu ne­po­da­řilo ukon­čit svět. Jenom díky tomu můžu minulý rok re­ka­pi­tu­lo­vat do krátké slovní křeče do­pro­vá­zené ně­ko­lika čísly pěkně v klidu a ne­mu­sím se krýt před pr­ší­cím ohněm nebo… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz