k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/201225. 4. 2012

Jeden rok, 200 milionů postů a anomálie Chanmineru


Dva­cá­tého dubna to byl rok, co začal běžet pro­jekt Cha­n­mi­ner se skrom­ným cílem za­cho­vat to nej­horší z in­ter­netu pro bu­doucí ge­ne­race. Zrovna v té době pře­kro­čil ma­gic­kou hra­nici 200 mi­li­onů ar­chi­vo­va­ných postů, které do­hro­mady před­sta­vují 22% his­to­rie 4chanu. celý článek →
6. 4. 2012

Dotovat hudbu?


Na­ra­zil jsem na článek, kde Michal Horák, jakýsi po­ma­te­nec z mi­nu­lého sto­letí, tvrdí: celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz