k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 2/201123. 2. 2011

Pirátská infrastruktura


Všude možně čtu, že pi­rát­ství je špatné a že bychom si měli ku­po­vat ori­gi­nální cédéčka a DVDčka s hudbou a filmy atd. Možná, že je to pravda, možná, že ne. Ale o tom vůbec nechci psát. Místo toho bych rád vy­svět­lil, proč má pi­rát­ství tak roz­vi­nu­tou in­frastruk­turu a proč se ji už nikdy… celý článek →
22. 2. 2011

Virtuální detox


Vir­tu­ální detox je proces, kdy se tělo pi­sa­tele naoko zba­vuje škod­li­vých in­for­mací, pro­střed­nic­tvím in­ter­netu. celý článek →
8. 2. 2011

20010 - první dekáda nového milénia


Ší­len­ství, ší­len­ství všude kolem nás. celý článek →
6. 2. 2011

Tunisko, Egypt a další


Nálada jako v době Ope­race Pa­y­back. Před­stavte si ty tisíce lidí v uli­cích Egypta. Být mezi nimi, stát v před­ních řadách de­mon­strantů, kteří do­stá­vají na­klá­dačku od po­li­cie. Vůbec by mi to ne­va­dilo, pro­tože na tomhle záleží, pro­tože tohle je dů­le­žité. celý článek →
5. 2. 2011

Scala - scalable language


V po­slední době jsem po­tajmu napsal pár článků o Scale – bri­lant­ním pro­gra­mo­va­cím jazyce, který je ně­kte­rými ozna­čo­ván za ná­stupce Javy. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz