k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/201131. 1. 2011

Nanowrimo 2010 - následky 2


Takže po­slední tře­tina vý­sledku le­toš­ního Na­nowrima, co? Mlčení beru jako sou­hlas. Takže tedy End-time #3 – rok 2014. celý článek →
24. 1. 2011

Nanowrimo 2010 - následky


Před ně­ja­kou dobou jsem hlásil, že jsem se ne­po­u­čil z minula a zase se za­po­jil do Na­nowrima. Zlo­ději se vždycky vrací na místo činu, žejo. Ale ten­to­krát jsem se ne­do­kodr­cal ale­jemi slov příliš daleko a za­lo­mil jsem to těsně za hra­nicí deseti tisíců slov. Přesto je to deset tisíc… celý článek →
17. 1. 2011

Svobodná republika Freeland


Víte, co je to ACTA – Anti-Coun­ter­fe­i­ting Trade Agre­e­ment, neboli Ob­chodní dohoda proti pa­dě­lání? Je to skan­dální me­zi­ná­rodní dohoda, která si hraje, na to, že bojuje proti pa­dě­lání a po­čí­ta­čo­vému pi­rát­ství, ale ve sku­teč­nosti nebere v potaz nej­vět­šího svě­to­vého… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz