k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 6/201019. 6. 2010

This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS


Asi takhle: minule zve­řej­něný článek o stand-up ko­mi­cích jsem měl ro­ze­psaný snad půl roku. Jenom říkám. Ně­které věci můžou trvat za­tra­ceně dlouho aniž by k tomu byl nějaký pádný důvod. celý článek →
14. 6. 2010

Stand-up comedy: Bill Bailey, Eddie Izzard a Dylan Moran


Pár slov o zá­zna­mech tří vy­stou­pení tří an­g­lic­kých stand-up komiků: Billa Bai­leyho, Eddie Iz­zarda a Dylana Morana. celý článek →
4. 6. 2010

Čtyři zajímavé TED-talky


Mám tu nějaká za­jí­mavá videa z ně­ko­lika roč­níků kon­fe­rence TED. Všechny spo­juje jedno téma: bu­douc­nost a veliké změny, které při­nese. Bu­douc­nosti se ne­mů­žeme vy­hnout, přijde, ať se nám to líbí nebo ne a nikdo neví, jaká vlastně bude. Můžeme ti­po­vat, můžeme od­ha­do­vat, ale jisté… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz