k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/201029. 4. 2010

Primer - fascince filmem


Primer je důkaz toho, že film za 7000 dolarů může vy­dě­lat še­de­sát­krát tolik a s pře­hle­dem strčit do kapsy všechny sci-fi spek­tákly po­sled­ních let. Stačí když ho natáčí vi­zi­o­nář, který je zá­ro­veň in­že­ný­rem a ma­te­ma­ti­kem. celý článek →
15. 4. 2010

Pro příznivce Arytmie...


Mám tu jednu po­vídku spe­ci­álně pro pří­z­nivce Aryt­mie. Si­tu­ace se už stala ne­ú­nos­nou, fa­noušci mi ob­lé­hají barák a tlučou na okna a do­ža­dují se po­kra­čo­vání. Je to taková kratší po­vídka a nese jméno Zmizet v ob­la­cích. Napsal jsem ji (patrně) v pro­sinci 2008 (ten čas tak letí)… celý článek →
13. 4. 2010

Jak psát a nezbláznit se z toho


Ně­ko­lik rad jak si udržet systém v psaní roz­sáh­lého textu, do­kon­čit ho a ne­zbláz­nit se. celý článek →
5. 4. 2010

Na každou svini se vaří voda


Po­slední dva dny se nesly v duchu čirého utr­pení, zdesti­lo­va­ného haluzu, invazí Ja­ponců a Mon­golů, střelby pod kolena, čéšek, uctí­vání boha války atd. atd. Zkrátka Ve­li­ko­noce. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz