k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/200926. 9. 2009

2.5 chlapa + bolest + kód = co se stalo


Co jsem dělal za­jí­ma­vého po­sled­ních ně­ko­lik dnů, kromě toho, že jsem sebral odvahu a pu­b­li­ko­val první stří­pek Ter­mi­na­lity? Tak předně jsem čtyři dny v kuse buď spal nebo se svíjel v bo­les­tech. Nevím jak nebo proč se to stalo, ale jednou jsem se pro­bu­dil a straš­livě mě bolela… celý článek →
20. 9. 2009

Terminalita se rozjíždí


Nedá se svítit přá­telé, utr­pení už není možno déle pro­dlu­žo­vat. Musí se to stát teď hned a musí se to stát rychle. celý článek →
15. 9. 2009

District 9


Nej­lepší snímek tohoto roku a nej­o­ri­gi­nál­nější sci-fi po­sled­ních let při­chází. O filmu Dis­t­rict 9 jsem napsal, že jde o zda­leka nej­lepší film tohoto roku a za tímto tvr­ze­ním si stojím. Dis­t­rict 9 (Sektor 9) je zkrátka něco ne­ví­da­ného. celý článek →
11. 9. 2009

Reborn + lifestream + Quake


K47čka se pře­ro­dila. Zase. celý článek →
4. 9. 2009

669.mkcd


S pu­b­li­kací to­ho­hle starého al­ter­na­tiv­ního 669 stripu jsem dlou­hou dobu čekal. Ale proč ne právě dnes? celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz