k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 8/200927. 8. 2009

Grafická povídka Plačky nad Kalderonem


Plačky nad Kal­de­ro­nem není žádná no­vinka. Všechny tři díly, které vznikly jako školní práce před­mětu gra­fická tvorba jsem pu­b­li­ko­val už v lednu a se­tkaly se s úspě­chem v mezích sluš­nosti. Teď jsem se jenom – v rámci úklidu ar­chivů – roz­hodl vydat tex­to­vou verzi tohoto… celý článek →
25. 8. 2009

Věci počítačové, chov tučnáků, Quake 3 po deseti letech a gaučové databáze


Dneska se ani slovem ne­zmí­ním o po­víd­kách, psaní nebo o chys­tané Ter­mi­na­litě, ale zato budu dlouho a ne­sou­stavně mluvit o všech těch věcech, které jsem zmínil v nad­pise. celý článek →
16. 8. 2009

Předmluva k Terminalitě


Bratři moji, přá­telé! celý článek →
5. 8. 2009

It was my final mission, nothing can save me


Nád­hera, nád­hera, nád­hera! celý článek →
3. 8. 2009

Tiráda pokračuje


I během mi­nu­lého ob­sáh­lého vy­prá­vění o ničem jsem neřekl spoustu věcí, které jsem chtěl říct. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz