k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 12/200831. 12. 2008

Třicet tisíc dnů novoroční kocoviny


30k dnů je při­bližně 82 let. Tak ta­ko­vou­hle ko­co­vinu bych nikomu nepřál. celý článek →
30. 12. 2008

Questionable Content


Po­sled­ních pár dnů jsem četl web­ko­miks Ques­ti­o­na­ble Con­tent, což je zá­padní (tedy žádná manga), středně zá­bavný, docela dobře kres­lený (je krásně vidět, jak se autor během let učil kres­lit a jak se zlep­šo­val, první díly jsou fakt špína a už po roce se na to dá koukat) komiks ze… celý článek →
27. 12. 2008

Cenzura internetu


V Aus­trá­lii do­stali bri­lantní nápad začít fil­tro­vat veš­kerý provoz na torren­tech. Není tohle ná­ho­dou přesně to, o čem jsem ne­dávno psal? celý článek →
26. 12. 2008

Post-slunovratové techno-novinky


Koukám, že jsem jeden z mála, který nikomu nic ne­přeje, žádný bohatý Je­žíšky ani šťastný nový rok. celý článek →
19. 12. 2008

Un-fun


Víc ne­srandy! Někdy mi při­padá, že je všude kolem strašně moc zábavy, že každý se snaží všechno zleh­čo­vat a zabíjí tak ne­u­cho­pi­tel­nou „oprav­do­vost“. Někdy mi to tak přijde. Někdy chci do něčeho třísk­nout a řvát. Někdy tady nechci být. celý článek →
14. 12. 2008

Nestíhám žít


„Dýchal jenom občas, aby ušet­řil čas“ to by se mohlo psát v nové Aryt­mii, ale bo­hu­žel to platí o mně. Při­padá mi, jako kdy­bych žil v nějaké časové ano­má­lii, která krátí den na jedno mizivé pro­blesk­nutí slunce. A přitom nic ne­stí­hám, na všechno seru a nic ne­u­dě­lám. Špatné. celý článek →
6. 12. 2008

Iddqd


Od chvíle, co do­stanu nápad do oka­mžiku re­a­li­zace to musí trvat ma­xi­málně půl hodiny, pro­tože jinak mě to ob­vykle pře­stane bavit. Což je možná důvod proč se další po­kra­čo­vání Aryt­mie tak ne­sku­tečně vleče. celý článek →
3. 12. 2008

Něco je špatně


Dneska jenom rychle vysypu nějaké ty stripy z rukávu a půjdu spát (spal jsem od je­de­nácti hodin do­po­ledne do čtyř odpo a nějak mi to roz­ho­dilo den). celý článek →
2. 12. 2008

Stalker číslo 47


Tak! Zase po nějaké době uve­řej­ňuji novou po­vídku. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz