k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 11/200830. 11. 2008

Holky na FELu? Nahé? No si děláš srandu!


Minule jsem na­kousl zá­važné téma o konci svo­bodné kul­tury, tak dneska bude všechno po­ně­kud ve­se­lejší. celý článek →
28. 11. 2008

Konec svobodné kultury


Máme pro­blém. celý článek →
24. 11. 2008

Wtipkowacz!


Po­čí­naje tímto oka­mži­kem ofi­ci­álně spouš­tím nové stránky vtipy.k47.cz. Z názvu je patrné, že jsou to stránky o vti­pech a humotu. Ale ve sku­teč­nosti to není jenom tak le­da­jaká vtipná stránka. V podti­tulu píšu nej­větší da­ta­báze vtipů na českém in­ter­netu a za tím si stojím.… celý článek →
21. 11. 2008

Something, something, something, dark side...


Dneska to budou jenom drob­nosti. Jako třeba stripy: 669.241 o kaž­do­den­ních sta­ros­tech studia na vysoké škole a 669.242 o snech ze kte­rých se chcete pro­bu­dit co nejdříve. celý článek →
18. 11. 2008

Heroes of Might and magic 3: In the wake of Gods


V po­slední době jsem taky trochu hrál. Po­cho­pi­telně ne dlouho, ale jenom během té doby, co bych měl dělat něco jiného a dů­le­ži­těj­šího. Ob­je­vil jsem, že na disku mám už dlouho na­in­sta­lo­vány Heroes of Might and magic 3, kla­sic­kou devět let starou hru. Ryzí ta­hovku. Navíc… celý článek →
17. 11. 2008

"Tak nám zabili Ferdinanda"


Jakýho Fer­di­nanda? celý článek →
15. 11. 2008

Pixel dump


Pů­vodně jsem teď chtěl post­nout něco jiného, ale něco se stalo a vy­skytlo se tu něco úplně od­liš­ného a to do­stalo před­nost. Pointa téhle šifry je v tom, že mám před­mět MGA neboli Mul­ti­me­di­ální a gra­fické apli­kace (teď po­miňme fakt, že ho ne­slavně opa­kuji pro ne­do­sta­tek chuti se… celý článek →
12. 11. 2008

Říkal tady někdo hejt?


Trochu jsem si za­hej­to­val a bylo to nutný. Když je člověk na­sra­nej, musí to ven ne­hledě na ná­sledky. celý článek →
8. 11. 2008

Eshop? no to 'si děláš prdel, ne?


Je to tak. Nedá se svítit! celý článek →
5. 11. 2008

Svět se hroutí


Za­čněme do­po­ru­če­ním knih (a vy čte­ná­řové se taky při­pojte a do­po­ručte něco), které jsme v po­slední době četli líbili se. Takže číslo jedna: Rag­time od Doc­to­rowa – pěkný román o ame­rice na za­čátku 20. sto­letí, který mě ze za­čátku zaujal tím, že děj plynul kolem a zdán­livě se… celý článek →
4. 11. 2008

Noční jízda


Můj noční život ko­nečně dosáhl úpl­nosti. To že chodím spát ve čtyři a když můžu, vstá­vám ve dva­náct, je už kla­sika. Ale včera jsem vy­ra­zil na kole ve půl sedmé, což není tak pozdě, ale venku už byla úplná tma. A bylo to za­jí­mavé, pro­tože když jsem vyjel ze světla lamp do čiré noci,… celý článek →
1. 11. 2008

Grafománie


V RSS čtečce mám po­cho­pi­telně taky kanál k47čky. Tomu se nikdo nemůže divit. Ale za­jí­mavé je, že jak na to tak koukám, tak po­slední dobou jsou zdejší no­vinky dlouhé jako sa­mo­statný pl­no­hod­notný článek někde jinde a přitom je to jenom no­vinka, která ohla­šuje a re­ka­pi­tu­luje, co se… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz