k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 1/200829. 1. 2008

... hlavou se mu mihl náhrobek dávno mrtvých nadějí a pak se pustil a padal do ledové hlubiny ...


Další věci na sebe ne­ne­chaly dlouho čekat! Ne­u­ply­nul ani týden a jsou tu další, v tomto roce třetí, no­vinky. celý článek →
24. 1. 2008

Vytetujte mi šachovnici na předloktí!


Dlouho to vy­pa­dalo, že tady nejsem, ale vždycky jsem byl někde poblíž & sle­do­val jsem dění & dumal, co dál. Stalo se tolik věcí. Tak třeba můj hostér ne­za­pla­til za provoz ser­verů a po­sléze se roz­hodl, že de­fi­ni­tivně zavře krám. Nebylo to tak úplně po­sléze, trvalo to asi čtr­náct dní,… celý článek →
1. 1. 2008

Takže my zaplatíme a pudem...


(ve slu­teč­nosti tato no­vinka vyšla až dru­hého ledna krátce po půl­noci, ale z es­te­tic­kýc důvodů jsem uvedl čas před půl­nocí mi­nu­lého dne) celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz