k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 8/200729. 8. 2007

Panika? Ne, děkuji, už jednu mám!


Měl jsem něco při­chys­ta­ného, ale brácha zmizel a vzal si s sebou můj no­te­book, takže se všechno od­kládá o jeden ži­votní cyklus ak­tu­a­li­zací a dneska to bude jenom takový funus: spousta lidí, smutné ob­li­čeje a nic z toho. celý článek →
29. 8. 2007

#294


Dlouho jsem tu nebyl, ale mám své důvody. Dobře, nemám vůbec žádnou omluvu pro mojí šes­ti­denní ab­senci. celý článek →
23. 8. 2007

Instantní morové rány


Řítí se na nás další po­hromy a morové rány. Co se stalo? Začal jsem se dívat na anime. Na stará kolena, co jsem se na­ka­zil to­le­rancí vůči manze, tak teď jsem byl in­fi­ko­ván tím samým, ale v pohybu. A závěry? Celkem fajn. Někdo má na tenhle styl ani­mace aler­gii, ale to je jenom jeho… celý článek →
16. 8. 2007

čistě-grafická-aktualizace


Dneska to bude čistě gra­fická ak­tu­a­li­zace, pro­tože pří­spěvky psa­ného textu (de­kó­do­vání: po­vídka) plá­nuji na­příště. Dneska se tu vy­kon­den­zují jenom nějaké pixely. celý článek →
10. 8. 2007

Zase pozdě!


Nějak se to táhne, což? No nic. Ko­nečně jsem zpro­voznil jednu ve­le­dů­le­ži­tou věc: ko­men­táře k člán­kům. Takže teď můžete re­a­go­vat téměř na cokoli a to přímo u zdroje. Svůj názor ne­mu­síte glo­bálně po­klá­dat na knihu nebo na shout, ale na tisíc a jedno místo. Odezva je podle mě docela… celý článek →
2. 8. 2007

Re-ge-ne-ra-co?


Za­jí­mavé je, že po­sled­ních ně­ko­lik ak­tu­a­li­zací jsem udělal kolem 2:45 v noci. Vlastně vět­šina jich vnikla před půl­nocí. No nic… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz