k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 5/200722. 5. 2007

Temné vody fanartu II.


Moje plavba tem­nými vodami fa­nartu po­kra­čuje. Minule jsem vy­střih­nul Homera Simp­sona jako leváka od po­hledu. Teď je čas na (po­cho­pi­telně mo­di­fi­ko­va­nou) Marge S. z dílu 14x09. Co k tomu dodat? Prostě na to klik­něte. Jo snad ještě, že jde o druhou, vy­lep­še­nou verzi (há­dejte v čem… celý článek →
19. 5. 2007

#272


Hmm… takže vás tu vítám. Dneska za­čneme silně fun­do­va­ným člán­kem o Vy­so­ko­rych­lostní že­lez­nice. Proč zrovna to, ptáte se. Příběh začal, když jsme si vy­bí­rali témata na před­mět TED, kdy jsme v bloku C museli vy­tvo­řit nějaký článek v Ope­nO­f­fice. Vybral jsem si téma… celý článek →
14. 5. 2007

Temné vody fanartu


Trvalo to léta, ale na­ko­nec (na stará kolena) jsem se pustil do tem­ných vod fa­nartu. A tady je první vý­sle­dek: Homer S.. Ano správně, jde o tu ob­lí­be­nou žlutou ro­dinku Simp­so­no­vých, ale tak trochu jinak. Podle mě by fanart měl po­su­no­vat pů­vodní dílo dál, jinam, na­bíd­nout trochu… celý článek →
12. 5. 2007

Jako to říct úplně jasně? Už bylo na čase!


Dnešní ak­tu­a­li­zace se nese v duchu drob­ných změn a malých vy­lep­šení. celý článek →
8. 5. 2007

#269


Dneska velice rychle: s pře­stáv­kami jsem pro­spal celý den, nic jsem ne­u­dě­lal tak teď do­há­ním. celý článek →
5. 5. 2007

Podivný čas krátce po půlnoci + Nahý oběd


Stalo se pár div­ných věcí, ale koho to zajímá… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz