k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/200727. 4. 2007

#267


Je chvíle po půl­noci, ide­ální čas na re­ka­pi­tu­laci a ak­tu­a­li­zaci (+ další slova, který končej" na -izaci). celý článek →
22. 4. 2007

Nedělní odpoledne


Je ne­dělní od­po­ledne, po­slou­chám Eisbre­cher a zjiš­ťuju, že se nějak opoz­dila ak­tu­a­li­zace. Pů­vodně jsem ji chtěl vy­pus­tit o dva dny dříve, ale … celý článek →
18. 4. 2007

Chyby...


Nějak se mi to tady po­mí­chalo a nahrál jsem ně­ja­kou me­zi­verzi strá­nek, která byla (po­cho­pi­telně) zmr­šená. Ale to nevadí… celý článek →
16. 4. 2007

No víte, já docela nestíhám.


Ano, je to přesně tak, jak říká nadpis. Já fakt ne­stí­hám, ale je to způ­so­beno spíš tím, že špatně vy­u­ží­vám čas. Mám ně­ko­lik pro­jektů under-con: se­mestrálky do školy z ně­ko­lika před­mětů(OMO – Be­nwa­y­ovo město, WMM – re­bu­ild strá­nek 371, tak aby byly va­lidní… celý článek →
2. 4. 2007

Po dlouhé době se zase vidíme...


Ne­u­vě­ři­telné se stalo sku­teč­ností, jsem zpátky a po úporné práci s lehkým omla­ze­ním při­ná­ším ak­tu­a­li­zaci. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz