k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/200729. 10. 2007

Střelte mě do hlavy nebo se zblázním!


Strá­vil jsem dvě mra­zivé noci někde v di­vo­čině, na místě kde jsem ani ná­ho­dou ne­chtěl být, ale prostě se to stalo. pak jsem se pásl na /FF (za­tra­ceně silnej ma­te­riál) a nechal si uši bom­bar­do­vat MaSu (téměř na konci Rouge world asylum je jedna fan­tas­tická pasáž, která se nikdy… celý článek →
22. 10. 2007

Zase další hřebíček do rakve


Ani nevím ze kte­rého konce bych dneska začal. Tak třeba: napsal jsem po­vídku, ale na tom není zhola nic div­ného, pro­tože jsem jich napsal už fůru. Ta dnešní se jme­nuje ba|r|eality a je na ní za­jí­mavé, že vzni­kala jako rych­lovka na téma … a přihoď ještě kos­tičku a také jde prav­dě­po­dobně… celý článek →
19. 10. 2007

Dobojováno!


Boj skon­čil! Pravda trochu hůře. O co jde? Pře­kva­pivě o po­vídku! A tahle má docela dlou­hou his­to­rii. Abych začal po­ně­kud for­mál­něji řeknu, že se jme­nuje Neděle tři­nác­tého a někomu může při­pa­dat lehce kon­tro­verzní (ale někomu se právě pro tuhle vlast­nost může líbit a že tací jsou).… celý článek →
16. 10. 2007

Další...


Víte nad čím jsem dneska pře­mýš­lel? (To je jenom řeč­nická, pro­tože to stejně ne­mů­žete vědět, jinak by šlo o ně­ja­kou ne­bez­peč­nou pa­ra­psy­cho­lo­gii a te­le­pa­tii a od ní se držte radši dál, děti.) Hlavou mi pro­běhlo stádo muflonů a hned za nimi myš­lenka jak dlouho ještě k47čka vydrží.… celý článek →
9. 10. 2007

Machinae Supremacy mají klip!


Tahle zpráva pře­bíjí úplně všechno: moji ob­lí­benci ze severu – SID-me­ta­lová sku­pina Ma­chi­nae Supre­macy do světa vy­pus­tila svůj první hu­dební klip celý článek →
3. 10. 2007

Začala nám škola...


Tak nám začala škola. Ne ne­bojte, nejsem na dro­gách, jsem jenom vy­so­ko­ško­lák (což je prak­ticky totéž) a téhle sortě flá­kačů jak známo začíná škola až v říjnu. Po­va­leči jedni! Pravda, byl to zvláštní start nového se­mestru. První před­náška za­čí­nala v 16:15 a kon­čilo se v 19:30. Ale na… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz