k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 7/200631. 7. 2006

#211


Po­slední den to­ho­hle měsíce… celý článek →
26. 7. 2006

#210


Další mlu­vící hlavy. Už 55! celý článek →
25. 7. 2006

#209


Ko­nečně jsem se roz­hou­pal, aby se něco stalo. A taky se stalo. Zpro­voznil jsem po­div­nost první ka­te­go­rie Tisíc mlu­ví­cích hlav. Ně­ko­lik slov o co přesně jde se do­zvíte tady. A to není ko­nečná, Mlu­vící hlavy budou při­bý­vat… celý článek →
19. 7. 2006

#208


Po­kra­čuju v trendu mi­ni­ma­lis­tic­kých ak­tu­a­li­zací. celý článek →
18. 7. 2006

#207


Po­sled­ních 8 dní jsem neměl náladu ani chuť něco dělat, byl jsem tak nějak vy­šťa­vený a proto žádná ak­tu­a­li­zace. celý článek →
10. 7. 2006

#206


Byl jsem pár dní pryč a tak teď musím všechno na­pra­vit. celý článek →
6. 7. 2006

3qfmM2


Mnoho po­kra­čuje. Ka­pi­tola Volby byla roz­ší­řena a teď můžete volit z 51 stran. celý článek →
4. 7. 2006

Na druhé straně toho samého dne


Při­ná­ším další kousky Trhlin sku­teč­nosti a Mnoha. Tyto dvě po­vídky na po­kra­čo­vání mají tu dobrou vlast­nost, že sku­tečně po­kra­čují. A to jme­no­vitě 11. děj­stvím Trhlin a ka­pi­to­lou Mnoha na­zva­nou Volby. celý článek →
4. 7. 2006

Bleskovka vprostřed noci


Mám tady zase nějaké stripy: 669.40 a 669.41. Při­vádí nové po­sta­vičky a jejich veskze zby­tečné pro­blémy. Mám toho víc, ale už se mi to nechce nějak pro­ta­ho­vat. celý článek →
2. 7. 2006

#202


Začaly prázd­niny, hezké, he? Já mám prázd­niny už měsíc a budu je mít další tři, ještě lepší & ne­stě­žuju si. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz