k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 6/200629. 6. 2006

3qfmM


A zase něco. Dneska jenom pan­to­gra­ficky :). celý článek →
23. 6. 2006

Bleskové popůlnoční zprávy


+ Dneska toho je hodně, tak začnu třeba s novým úvod­ní­kem. Tempo to je základ všeho & tak o tom píšu v tom úvod­níku. celý článek →
21. 6. 2006

#198


A zase něco nového. celý článek →
20. 6. 2006

#197


Znáte mu­zejní noc? Jestli ne, tak je to jedna noc v roce, kdy mají všechna muzea ote­vřeno do půl­noci & ně­které i dýl. A to vět­ši­nou úplně za­darmo. Taky jsem byl v jednom muzeu někde v prdeli-kyseký (Zbraslav) a musím říct, že to bylo fajn, spousta věcí k pro­hlí­žení, naučil jsem se… celý článek →
16. 6. 2006

#196


Je pozdě v noci a já toho mám za­tra­ceně moc & za­tra­ceně moc toho ještě přijde. celý článek →
14. 6. 2006

#195


Chtěl jsem udělat pár věcí, ale ne­u­dě­lal jsem nic. Tak je tu ale­spoň další strip 669.32 – ten­to­krát příběh z roz­dě­le­ného města. Změna je život a tak je to trichu jiné než ob­vykle. celý článek →
12. 6. 2006

#194


Včera to bylo moc fajn, vy­ra­zil jsem na kole bez mapy, ujel jsem víc než pa­de­sát ki­lo­me­trů, jednou jsem se ztra­til a když jsem hledal „zkratku“ dostal jsem se do míst, kde jsem nikdy nebyl, ale na­ko­nec jsem do­ra­zil domů (ne­dů­le­žitá zpráva, ale chtěl jsem to napsat). celý článek →
11. 6. 2006

#193


So-cool čekal, ale dočkal se. Chtěl strip a má ho mít. Po­ví­dal, že ho série 669/m++g moc ne­o­slo­vila, ale že se mu líbí kla­sická 669, pro­tože je taková ze života. K tomu řeknu jenom to, že m++g ještě není za­běh­nutá, je nová a pro­gre­sivní, zato kla­sika je kla­sika a člověk ví co v ní má… celý článek →
10. 6. 2006

#192


Pro­hle­dá­val jsem svůj ko­li­du­jící disk a našel jsem tři básně na­psané 15. a 16. března 2005 (tedy rok a kousek zpátky). Básně nesou názvy Ne­mocná re­vo­luce I., Ne­mocná re­vo­luce II. a Ne­mocná re­vo­luce III.; psal jsem je pár hodin po půl­noci jako ide­ální ne­spa­vec trochu pod vlivem… celý článek →
9. 6. 2006

#191


Dneska to vezmu rychle, takže budu psát jen každé druhé slovo. celý článek →
6. 6. 2006

#190


Dneska bude na­stri­po­váno. Nějak mi tenhle formát začal vy­ho­vo­vat: tři ob­rázky, mi­ni­ma­lis­tické texty, drobné de­taily a leckdy vtipná pointa. Kaž­do­pádně s tím není moc práce a když jsou nápady, tak proč pře­stá­vat, že? Takže dneska do kotle při­ha­zju tyto kousky 669.29 + 669.30… celý článek →
2. 6. 2006

#189


Další stripy: 669.26 & 669.27 & 669.28. Od­po­ví­dají mo­men­tální náladě a tak. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz