k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 5/200631. 5. 2006

#188


Po­slední květ­nový den a K47čka si drží hezké tempo ak­tu­a­li­zací. Jaxem minule psal, tak řazení dle data za­vá­dím i u sekce poezie. celý článek →
30. 5. 2006

#187


Zase další ak­tu­a­li­zace plná elánu & oče­ká­vání & do uší mi hrají Ma­chi­nae Supre­macy & všechno je jako dřív & zá­ro­veň jiné. Před dlou­hou dobou (v době, kdy vzni­kal náš ma­tu­ritní ča­so­pis) jsem na papír vy­stře­lil kon­cept po­vídky Deník gra­fika a od té doby jsem buď… celý článek →
30. 5. 2006

#186


Tak a je to za mnou! Včera jsem od­ma­tu­ro­val a ne­do­padlo to vůbec špatně, vlastně to do­padlo nejlíp jak mohlo, čili to­tální úspěch = 5 před­mětů (dlou­ho­dobá ma­tu­ritní práce-De­Ge­o­Test; fyzika-ja­derná fyzika; češ­tina-re­a­lis­mus 19. sto­letí; matika-kom­plexní čísla; deskrip­tivní… celý článek →
28. 5. 2006

#185


Zítra (za 10 hodin) ma­tu­ruju a tak jsem k této pří­le­ži­tosti vy­ro­bil po­slední „“ma­tu­ritní" strip 669.25":[stripy/66925] na­zvaný op­ti­mis­ticky ko­nečná???. Dou­fejme, že tak ne­do­padnu… celý článek →
27. 5. 2006

#184


Zase rychlá po­půl­noční ak­tu­a­li­zace & zase další še­t­setše­de­sát­de­vítky. V po­slední době nemám čas na nic roz­sáh­lej­šího (a že mě na­pa­dají různé věci), tak jen sednu ke kompu, udělám pár tahů ve Pho­to­shopu a je hotovo. Málo práce a je to. No nic, takže tyto tři nové díly: 669.22… celý článek →
26. 5. 2006

#183


Další še­t­setše­de­sát­de­vítky! 669.22 + 669.23 + 669.24. celý článek →
26. 5. 2006

#182


Další še­t­setše­de­sát­de­vítky! Možná to pře­há­ním, možná taky ne. Zkrátka vždycky po půl­noci udělám ně­ko­lik kousků o tom co se mi honí hlavou a je to. Dneska při­byly díl 669.19 a 669.21. Už teda krou­tím třetí de­sítku a tak jsem se roz­hodl přidat barvy (ale jen trochu). celý článek →
25. 5. 2006

#181


Po­slední dobou není moc času, hlavou mi hučí pořád slovo ma­tu­rita a pomalu zjiš­ťuju, že časové plány učení jaksi se­lhá­vají (možná proto, že žádné ne­e­xis­tují :) a času je míň než by bylo vkusné. Nicméně ani to ne­za­staví pro­dukci pro K47čku. Volno si dávám vždycky až po půl­noci a to je… celý článek →
22. 5. 2006

#180


Na­klá­dám na K47čku další tři ko­mik­sové stripy 669/m++g (669.0/3 – 669.0/5). Co k tomu dodat? Snad jen, že mě to baví dělat a doufám, že vás to bude bavit číst. Taky jsem trochu zlep­šil kresbu, takže to vypadá o trochu míň mi­zerně. celý článek →
20. 5. 2006

#179


Každou chvíli se děje spoustu věcí. Venku prší, učím se na ma­tu­ritu, maluji, v hokeji jsme vy­hráli 3:1 nad Finy. celý článek →
18. 5. 2006

Času málo, práce hodně


Ko­nečně byla ohod­no­cena moje ma­tu­ritné slo­hovka, pře­psaná pro K47čku jako Sedm roků samoty. Vyšlo to celkem dobře, vý­sledná známka 2, což mě těší. Všechna pí­semná hod­no­cení jsem sepsal na téhle stránce celý článek →
14. 5. 2006

#177


Ma­tu­rita se blíží a je to mi­zé­rie daleko za hra­ni­cemi dob­rého vkusu. Po­slední dobou jsem nějaký líný, pa­sivní a str­nulý. Po­tře­bo­val bych ně­ja­kou vzpruhu a myslím, že by mi pomohl ko­pa­nec do břicha, ko­le­nem do žeber, pár ran bičem (mj. velmi vý­živná zá­le­ži­tost). To by mohlo… celý článek →
8. 5. 2006

#176


Pře­de­hra končí… Jak jsem minule psal, tak teď při­chází teprve to hlavní, to dů­le­žité. Včera to nebylo nic, jen omáčka, výplň, in­sta­la­tér­ská pěna. celý článek →
7. 5. 2006

#175


Vlak z bodu A do li­bo­vol­ného jiného bodu hlásí zpož­dění při­bližně o po­lo­vinu věč­nosti. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz