k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 3/200629. 3. 2006

#161


Něco se stalo, stránky www.komiks.cz ne­je­dou, možná jsou zru­šeny, možná ne, ale nicméně jsem se tam rád díval na tamní stripy, byla to celkem sranda. No nic vrá­tíme se do za­je­tých kolejí. celý článek →
27. 3. 2006

#160


Čis­tění disku po­kra­čuje! (vol.2) A je to tu zas. Vy­ku­chal jsem útroby svého po­čí­tače a vy­lo­vil od­tam­tud (mimo pa­vu­čin & ob­li­gát­ních kousků sva­činy staré ně­ko­lik let) ně­ko­lik gra­fic­kých ar­te­faktů. celý článek →
22. 3. 2006

Opožděná aktualizace


(pů­vodně měla vyjít 19.března 2006 v 14:58) celý článek →
7. 3. 2006

Den, kdy jsem poznal Stahlhammer


Něco se stalo, ale nikdo neví co. Ob­je­vil jsem kapelu Sta­hlha­m­mer, hra­jící in­dustri­ální metal a musel jsem uznat, že i tak tvrdá muzika dokáže člo­věka skoro roz­pla­kat (Herz aus Stahl). celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz