k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/200630. 10. 2006

Nová doména


Ode dneška jsme na vlastní doméně: k47.cz. Dlouho jsem to plá­no­val, dlouho jsem se chys­tal, ale teď mi z ničeho nic ruplo v bedně a od­hod­lal jsem se, poslal jsem peníze a bylo to (pravda, na­smě­ro­vání domény trvalo dlouho). Wow. celý článek →
26. 10. 2006

Další malá aktualizace #2


Už se nám to blíží! Ptáte se co? Možná vám něco málo odhalí nová gra­fika na­zvaná jed­no­duše si­lu­eta (au­to­por­trét). celý článek →
23. 10. 2006

Další malá aktualizace


Zase něco & chys­tají se veliké změny & no­vinky. Ale dneska při­ná­ším jen ně­ko­lik men­ších do­datků a rejpnutí. celý článek →
22. 10. 2006

Bleskově...


Teď to vezmu za­tra­ceně rychle. Vlastně jsem jenom udělal jeden strip spe­ci­álně pro Karla Van­dase: 669.57. (Jedno číslo jsem pře­sko­čil, já vím, ale tuhle mezeru co nejdřív za­pl­ním.) celý článek →
18. 10. 2006

#228


Už zase! MInule jsem chys­tal re­cenzi na Re­de­e­mera, ale me­zi­tím se ke mně do­stalo úplně jiné album a to Polib si dědu od Wohnoutů a musel jsem o tom napsat ale­spoň ně­ko­lik řádků. celý článek →
15. 10. 2006

#227


Huááá, jsem zpátky s novým (a pod­statně vý­ko­něj­ším) po­čí­ta­čem. Tento taky ini­ci­o­val vznik nového úvod­níku na­zva­ného trochu divně Mez­níky v životě muže. celý článek →
2. 10. 2006

#226


Dlouho jsem na stránky sral, ale vracím se. Zítra mi začíná škola (ČVUT/FEL/STM) a tak se zase musím pře­ří­dit na brzké ranní vstá­vání a po­dobný gizma. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz