k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 4/200526. 4. 2005

#108


Začetl jsem se do svých sta­rých po­ví­dek (impulz mi k tomu dal hlavně Unable) a docela mě vy­dě­sila velká kon­cen­t­race pra­vo­pis­ných chyb (asi jsem v té době neuměl česky). Můsí se to změnit, chyby musí pryč. Jako první jsem si vzal na mušku po­vídku Po­stin­dustrial. Opra­vil jsem mnoho chyb… celý článek →
24. 4. 2005

#107


V po­st­skriptu mi­nu­lých no­vi­nek jsem se zmínil o albu Vy­psané fixy Krása ne­smírná. Pak mi Honza psal na shout­bo­ard, že si jejich texty musí každý vy­lo­žit po svém. A tak pro snadné de­šif­ro­vání nebo pro lidi, kterým název Vy­psaná fixa nic neříká, při­ná­ším texty alba Krása ne­smírná. celý článek →
15. 4. 2005

#106


Jak se stalo v po­slední době zvykem, tak každá ak­tu­a­li­zace se ale­spoň čás­tečně týká hry Si­mu­trans. Ani dnes tomu není jinak. Re­cenze této hry byla roz­ší­řena o po­znatky z nové verze hry (v0.86.0.3). Račte vstou­pit do sekce PC hry celý článek →
11. 4. 2005

#105


Při­chází posel dob­rých zpráv. Dnes 3 noviny: celý článek →
8. 4. 2005

#104


Dnes bude taková ma­ličká ak­tu­a­li­zace. Jak jsem minule sli­bo­val, tak dnes při­ná­ším roz­ší­ření re­cenze fre­e­wa­rové hry Si­mu­trans o ně­ko­lik ob­rázků a krátké do­pl­nění článku o in­for­mace o nové verzi. celý článek →
6. 4. 2005

#103


Přá­telé po­slední dobou nám to tady nějak moc stag­no­valo. Tomu je teď konec. Teď mám velké plány a hodlám je usku­teč­nit. Ko­li­krát to tady bylo před­tím a jak to do­padlo. Do­padne to stejně, ale teď mám tvůrčí ná­la­dičku, tak jí musím využít. celý článek →
2. 4. 2005

#102


Dnes mám pro vás jen jedno prosté sdě­lení. Po­slední ak­tu­a­li­zace pro­běhla před sedmi dny. Co se od té doby dělo? Jsem takový věčný HTML/css šťou­ral a tak na strán­kách pořád něco vy­lep­šuju. Někdy do­rob­nosti, jindy zá­važné věci. A tak se děje i v těchto dnech. Zase K47čku pře­dě­lá­vám.… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz