k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 12/200528. 12. 2005

#143


Vánoce jsou už (dalo by se říct dí­ky­bohu) za námi. I já tu mám ně­ja­kou tu na­dílku. celý článek →
21. 12. 2005

#142


Právě je něco před šestou ranní, čas na bles­ko­vou ak­tu­a­li­zaci. celý článek →
18. 12. 2005

#141


Poznal jsem smysl K47čky! Chci mluvit. Chci k vám pro­mlou­vat všemi mož­nými pro­středky: po­víd­kami, poezií, ko­miksy, gra­fi­kou, úva­hami, excesy a re­cen­zemi her, do­konce i sa­mot­ným gra­fic­kým ra­že­ním K47čky. Zkrátka chci řvát tak hla­sitě, aby mě usly­šel každý, kdo chce na­slou­chat. celý článek →
16. 12. 2005

#140


Dneska se stala smutná věc. Do věč­ných lovišť se ode­bral můj ob­lí­bený TSW web­Co­der5. Čest tomuto vý­bor­nému HTML edi­toru. Autoři se roz­hodli tento dříve skoro-fre­e­ware pro­dukt zpo­plat­nit a za­trh­nout volné sta­ho­vání. Ale nicméně jsem přešel na PSpad, který je za­darmo a i když nemá… celý článek →
12. 12. 2005

#139


Blíží se vánoce a proto je nutné všechny vy­tr­valé pří­z­nivce K47čky nějak ob­da­ro­vat. A právě ten přísun dárků se ve sku­teč­nosti jme­nuje ak­tu­a­li­zace. celý článek →
5. 12. 2005

#138


Rok se sešel s rokem… ehm… tak nějak by mohla začít po­hádka, ale ne­začne. Tak začíná naše ab­surdní road-movie. celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz