k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 11/200518. 11. 2005

#137


Na­vá­zal jsem přá­tel­ské spo­jení s dalším webem Kult fan­ta­zie (ikony jsou roz­mís­těné po strán­kách) a to si žádá oslavu. Ne­bu­deme bou­chat lahve šam­paň­ského, ale místo toho zve­řej­ním ukázku při­pra­vo­vané po­vídky Me­zi­čas. Je to (resp. bude) příběh o ne­po­jme­no­va­ném hr­di­novi,… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz