k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 10/200427. 10. 2004

#91


Dnes jsem sepsal re­cenzi na mou ob­lí­be­nou fre­e­wa­rovku Highway Pur­suit. Re­cenzi si můžete pře­číst buď v sekci PC hry nebo na sa­mo­statné stránce. S tímto roz­ší­ře­ním obsahu přišla i změna formy PC her. Re­cenzí pomalu při­bývá a abych to trochu zpře­hled­nil, nechám na hlavní stránce PC… celý článek →
11. 10. 2004

#90


Dneska bude jen malá ak­tu­a­li­zace. Do čte­nář­ského deníku/re­fe­rátů jsem napsal něco málo o knize 451 stupňů Fa­hre­nhe­ita od Raye Brad­buryho. Na toto téma jsem měl dnes ve škole ré­to­rické cvi­čení a při­pa­dalo mi blbý ne­vy­u­žít to ve pro­spěch K47čky. Jestli se ptáte jak moje ré­to­rika… celý článek →
6. 10. 2004

#89


Dnešní ak­tu­a­li­zaci myš­len­kami spon­zo­ro­val Marty a Kaja47. První jme­no­vaný pře­vedl kousek svého čte­nář­ského deníku do stavu on-line. Jedná se o Go­go­lovu satiru Re­vi­zor. Druhý jme­no­vaný uvol­nil proud myš­le­nek a za­chy­til je pod názvem Gra­fi­ko­me­die. Jedná se… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz