k47.cz  — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura
twitter FB RSS
««« »»»

archiv 9/200324. 9. 2003

#37


Dneska pro vás mám dvě perly. Druhý díl mého air­sof­to­vého komixu a novou báseň. K tomu komixu: ten­to­krát je delší, uke­ca­nější (zas ne tak moc) a má tragič­tější konec, prostě vše o co jste ve svých čet­ných mai­lech žádali :-). Dále je to pak báseň Dávka rozumu (podává se žilou), která mě… celý článek →
22. 9. 2003

#36


Moc jsem se tady tomu ne­vě­no­val, ale to se mění. Právě teď! Na chvíli! Napsal jsem dvě nové básně. Jednak je to: zpráva: ode­sí­la­tel já & ad­re­sát ty, která ob­sa­huje skryté po­sel­ství. Estli pak ho ob­je­víte :-). A pak je to: půl­noční, které dělá čest svému jménu. Vzni­kala krátce po… celý článek →
16. 9. 2003

#35


Možná si už mys­líte, že na web dlabu, ale to je mýlka. Já teď pra­cuji na nových strán­kách pro úplně cizí lidi (zas tak úplně cizí nejsou :-). Zatím je to tajné, ale vy se vše do­zvíte jako první! Víc ne­řeknu! ale přece něco. Poučil jsem se z chyb, které jsem udělal při tvorbě to­hodle webu a vše… celý článek →
11. 9. 2003

#34


Tak už jsou to dva roky. Vy víte od čeho. víc nebudu říkat, pro­tože bych jen opa­ko­val známé sku­teč­nosti, ale něco tu přeci jen je. Někdo o tom věděl. Už před sta­le­tími. Byl to Nos­tra­da­mus a svým způ­so­bem nás va­ro­val, ale je těžké po­cho­pit ta­ko­véto po­sel­ství. Vět­ši­nou ho… celý článek →
8. 9. 2003

#33


Dneska bez básně. Jste smutní? Já to co ne­vi­dět na­pra­vím. Dneska je to jen úvaha iden­tita. Asi víte o čem bude. celý článek →
4. 9. 2003

#32


Právě jsem dopsal novou báseň: Tragi­ko­mická nömer005. Říkáte si, že to jsou blitky a že bych už měl skon­čit, ale když mě to tak baví :-). A jen tak mě to bavit ne­pře­stane! Ale teď si uvě­domte co já vlastně všechno dělám: chodim do školy, učim se do ní (i ta troška se počítá), vy­ko­ná­vám… celý článek →
3. 9. 2003

#31


Zase další „za­jí­mavá“ ak­tu­a­li­zace. Při­ná­ším vám novou tragi­ko­mic­kou báseň. Co to? Říkáte si, že je to dežaví (nevím jak se to přesně píše, ale vím co to je), že už to tady bylo. Nebylo! Je to totiž „další díl“, tedy Tragi­ko­mická nömer004. Je věrná svému jménu a psána docela podle… celý článek →
1. 9. 2003

#30


Zas další ak­tu­a­li­zace. Zatím se držim, což! A co je nového? Skoro všechno nové je opravdu tak nové, aby se to za nové mohlo po­klá­dat :-) (Ehm, docela divná kon­strukce). Tak nejdřív jsem ankety v sekci ankety trochu urov­nal, takže to ne­vy­padá, jako kdyby to dělal nějaký adap­tér (chyba:… celý článek →
««« »»»
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz